Photo of Scott Davis

Scott Davis

Venture Partner